Jet 'ticket naar werk'

is een project om jongeren via een ingroeibaan, leer- en weerkansen aan te bieden in de textielsector

welke-bedrijven

WELKE BEDRIJVEN

Alle Belgische textielbedrijven (P.C. nr. 120/214) kunnen zich als leerbedrijf aanmelden en ingroeibanen openstellen.

uw-engagement

UW ENGAGEMENT

  • jongeren opleiden op de werkplek met een gestructureerd opleidingsprogramma
  • deze jongeren begeleiden met een ervaren medewerker (peter/meter)
  • rapporteren over het leer- of werktraject van de jongeren

welke-jongeren

WELKE JONGEREN?

Alle jongeren van minder dan 26 jaar die behoren tot de risicogroepen bepaald in KB 19/02/2013, die een wettelijke overeenkomst hebben om in uw bedrijf te werken en die ingeschreven zijn als werkzoekende bij VDAB, FOREM, Actiris of ADG.

FINANCIELE STIMULI BEDRIJVEN

€ 1.200 tegemoetkoming per nieuwe jongere in uw bedrijf via :

  • een begeleidingspremie van € 10 per uur begeleiding, met een maximum van € 600
  • een aanwervingspremie van € 600 indien de jongere 3 maanden na indiensttreding nog tewerkgesteld is in uw bedrijf

FINANCIELE STIMULI JONGEREN

€ 750 tegemoetkoming voor de jongere die in uw bedrijf aan de slag gaat via :

  • een opleidingspremie van € 350 bij succesvol doorlopen van de opleiding
  • een tewerkstellingspremie van € 400 als de jongere na 3 maanden ononderbroken tewerkstelling nog tewerkgesteld is in uw bedrijf

WELKE JONGEREN?

Alle jongeren van minder dan 26 jaar die behoren tot de risicogroepen bepaald in KB 19/02/2013 die een wettelijke overeenkomst hebben om in uw bedrijf te werken en die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, FOREM, Actiris of ADG.

Cobot engageert zich om via allerhande kanalen jongeren van - 26 te sensibiliseren en te informeren.

PROCEDURE

De volledige administratieve opvolging van het project verloopt via een online applicatie die door het bedrijf wordt bijgehouden, dit zowel voor het bedrijf als voor de jongere(n). Als bedrijf ondertekent u bij aanvang van de samenwerking éénmalig een partnerschapsakkoord met Cobot. U kan dit document downloaden via de JET webapplicatie of u contacteert Cobot.

HOE UW BEDRIJF REGISTREREN?

Ga naar de JET webapplicatie. Registreer u als leerbedrijf door alle bedrijfsgegevens in te vullen en het ondertekende partnerschapsakkoord op te laden in de applicatie of op te sturen naar Cobot. Na ontvangst van deze gegevens zal Cobot uw JET account activeren. U bent nu geregistreerd als leerbedrijf voor de looptijd van het project.

HOE JONGEREN REGISTREREN?

Ga naar de JET webapplicatie. Klik op 'een nieuwe aanvraag starten'. Vul alle velden in tot en met het veld 'vermoedelijke einddatum opleiding'. De opleiding kan nu starten in uw bedrijf.

HOE PREMIES AANVRAGEN?

U krijgt van Cobot opvolgmails 1, 2 en 3 maand na indiensttreding waarin we vragen naar de opleiding/begeleiding en naar de tewerkstellingsstatus van de jongere. Volg de instructies van deze mails en de premies waarvoor u in aanmerking komt worden automatisch aangevraagd bij Cobot. Hoe sneller u de gegevens aanvult hoe sneller uw dossier behandeld wordt.

BETALING VAN DE PREMIES

De premies worden op regelmatige basis uitbetaald aan de jongeren en het bedrijf. Cobot behoudt zich het recht voor om premies uit te betalen volgens beschikbaarheid van de middelen.