JET 'ticket naar werk'

JET 'ticket naar werk' is een project om jongeren via een ingroeibaan leer- en werkkansen aan te bieden in de textielsector.

Onder ingroeibanen wordt verstaan de combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding met een werkervaring. Dit kan de vorm aannemen van een arbeidsovereenkomst, een startbaanovereenkomst, een individuele beroepsopleiding in de onderneming, een instapstage of elke andere vorm van combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding en werkervaring geregeld door een normatief kader op het federale, gewestelijke of gemeenschapsniveau.

Goed om te weten

  • Jet loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2017.
  • Het project beoogt -26 jarige jongeren een groeibaan aan te bieden in de sector.

  • Alle Belgische textielondernemingen (pc. 120 en pc.214) komen als leerbedrijf in aanmerking.
  • Jongeren van om het even welke nationaliteit kunnen deelnemen.

  • Jongeren moeten met een officieel statuut tewerkgesteld zijn in uw onderneming.
  • De volledige projectadministratie verloopt via een webapplicatie.

Dit is een initiatief van de sociale partners van de textielindustrie

Fedustria abvv fgtb metea aclvb setca

Het project loopt met steun van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.